Obiective turistice:
Biserica evanghelică Brădeni
Tezaur de artă populară – 140 de lăzi numite,”Stollentruhen”
Biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae” – Retiş
Biserica evanghelică din Retiş
Biserica cu hramul „Schimbarea la Faţă”